Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w budżecie gminy zrealizowanym w roku sprawozdawczym wyodrębniono kwotę na budżet obywatelski?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Wyodrębniona kwota w budżecie na budżet obywatelski
Nazwa pozycji
tak
nie