Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaka jest stosowana numeracja punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Numeracja punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej
Nazwa pozycji
Według kroju układu 2000
Według kroju układu 1965
Lokalna
Mieszana