Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie układy odniesienia i współrzędnych są stosowane na terenie powiatu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Układy współrzednych
Nazwa pozycji
PL-ETRF89-2000
PL-ETRF2000-2000
Układ lokalny 1965
Inny układ lokalny