Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie układy wysokości są stosowane na terenie powiatu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Układy wysokościowe
Nazwa pozycji
PL-EVRF2007-NH
PL-KRON86-NH
Kronsztadt86 (po III kampanii pomiarowej)
Kronsztadt60
Układ lokalny