Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaka metoda została zastosowana przy przejściu do układu PL-EVRF2007-NH?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Metoda przejścia do PL-EVRF2007-NH
Nazwa pozycji
Modernizacja osnowy wysokościowej
Ponowne wyrównanie osnowy wysokościowej
Inna metoda
Nie wprowadzono PL-EVRF2007-NH