Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaje zakładów
Nazwa pozycji
przychodnie uzdrowiskowe
zakłady przyrodolecznicze