Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tytuł prawny do dysponowania statkiem morskiej i przybrzeżnej floty transportowej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tytuł prawny do dysponowania statkiem
Nazwa pozycji
własność miasta
spółka zagraniczna
umowa leasingowa
umowa współwłasnościowa (kapitałowa)
umowa o najem
umowa o zarząd
"bare boat" charter
umowa "time charter"
własny