Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy była to jednostka krajowa czy zagraniczna?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    krajowa/zagraniczna
Nazwa pozycji
zagraniczna
krajowa