Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Eksport towarów lub materiałów, równoznaczny z wewnątrzwspólnotową dostawą w odniesieniu do krajów UE
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    taknie
Nazwa pozycji
tak
nie