Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Spełnienie oczekiwań związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie