Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyczyny kontynuowania działalności gospodarczej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przyczyny kontynuowania działalności gospodarczej
Nazwa pozycji
żadna z powyższych odpowiedzi
nie mogę znaleźć innego zatrudnienia
podejmuję działania które w przyszłości pozwolą na osiąganie satysfakcjonujących dochodów
prowadzona działalność nie jest jedynym źródłem utrzymania
lepsza koniunktura