Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Biblioteka jest czynna w sobotę
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie