Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Biblioteka umożliwia korzystanie z urządzeń kopiujących
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak