Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zwiększenie zatrudnienia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Zwiększenie zatrudnienia
Nazwa pozycji
żadna z powyższych odpowiedzi
bardziej elastyczne prawo pracy
więcej zamówień/sprzedaż
nie było płacy minimalnej
bardziej elastyczny system wynagrodzeń
niższe składki ZUS