Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Placówka wsparcia dziennego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Typ placówki wsparcia dziennego
Nazwa pozycji
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie pracy podwórkowej
Placówka wsparcia dziennego prowadzona w połączonych formach