Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przystosowanie placówek opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaje przystosowań
Nazwa pozycji
Pochylnie/podjazdy/platforma
Drzwi automatycznie otwierane
Winda/y
Udogodnienia dla osób niewidomych
Inne
Brak udogodnień