Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakład stacjonarny pomocy społecznej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj placówki
Nazwa pozycji
Dom lub ośrodek
Filia