Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zakończono zakładanie BDOT500
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAKNIE
Nazwa pozycji
nie
tak