Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaje zakładów
Nazwa pozycji
Ośrodek rehabilitacyjny dla narkomanów (także MONAR)
Ośrodek leczenia odwykowego
Szpital psychiatryczny