Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracownie badań czynnościowych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaj pracowni
Nazwa pozycji
Elektromiograf
Elektroencefalograf
Echokardiograf