Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy Państwa firma działała w 2020 r.?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
tak
nie