Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w 2020 r. prowadzili Państwo działalność z zakresu sprzedaży detalicznej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Informacja o prowadzeniu sprzedaży detalicznej
Nazwa pozycji
tak
nie