Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ... r. jednostka podejmowała działania mające na celu motywowanie do pracy pracowników?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Motywowanie pracowników do pracy
Nazwa pozycji
tak, o charakterze finansowym (np. premie pieniężne)
tak, o charakterze niefinansowym (np. przekazywanie podziękowań, wręczanie medali, dyplomów)
nie