Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ... r. osoby zarządzające, członkowie, inne osoby pracujące społecznie lub pracownicy uczestniczyli w szkoleniach?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie