Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka upubliczniła sprawozdanie merytoryczne lub finansowe za … rok?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie