Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Współpraca jednostek non-profit z przedsiębiorstwami
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Forma współpracy z przedsiębiorstwami
Nazwa pozycji
jednostka otrzymała środki finansowe, wsparcie rzeczowe lub usługi w zamian za promocję przedsiębiorstwa (m.in. umowa sponsoringu)
jednostka uzyskała środki finansowe lub wsparcie rzeczowe w zamian za świadczone usługi na rzecz przedsiębiorstwa
jednostka podpisała z firmą umowę barterową
jednostka uzyskała środki finansowe lub wsparcie rzeczowe w formie darowizny
jednostka korzystała z nieodpłatnych usług świadczonych przez przedsiębiorstwo
jednostka nieodpłatnie korzystała z użyczonego przez przedsiębiorstwo lokalu
współpraca miała charakter wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej