Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyszły rozwój sytuacji gospodarczej Państwa przedsiębiorstwa jest obecnie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    łatwy do przewidzenia/umiarkowanie łatwy do przewidzenia/umiarkowanie trudny do przewidzenia/trudny do przewidzenia
Nazwa pozycji
trudny do przewidzenia
umiarkowanie trudny do przewidzenia
umiarkowanie łatwy do przewidzenia
łatwy do przewidzenia