Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie najważniejsze bariery obecnie ograniczają działalność Państwa przedsiębiorstwa:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    bariery_AkP
Nazwa pozycji
niedostateczny popyt na rynku krajowym
brak barier
niedostateczny popyt na rynku zagranicznym
niedobór pracowników
niedobór wykwalifikowanych pracowników
niedobór surowców, materiałów i półfabrykatów (z przyczyn pozafinansowych)
koszty zatrudnienia
problemy finansowe
wysokie obciążenia na rzecz budżetu
konkurencyjny import
niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne
niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
inne (jakie?)