Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie najważniejsze bariery obecnie ograniczają działalność Państwa przedsiębiorstwa?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Bariery_AkH
Nazwa pozycji
brak barier
niedostateczny popyt
niedobór pracowników
koszty zatrudnienia
wysokie odsetki bankowe
wysokie obciążenia na rzecz budżetu
trudności w rozrachunkach z kontrahentami
niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej
zbyt duża konkurencja na rynku
inne (jakie?)
niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne