Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmienia się bieżąca produkcja budowlano-montażowa na rynku krajowym w Państwa przedsiębiorstwie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrasta/pozostaje bez zmian/spada
Nazwa pozycji
wzrasta
pozostaje bez zmian
spada