Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmieniły się, Pana/Pani zdaniem, ceny konsumenckie (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ocena zmian konsumenckich
Nazwa pozycji
wzrosły znacznie
wzrosły umiarkowanie
wzrosły nieznacznie
pozostały mniej więcej takie same
spadły
nie wiem