Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest bieżący stan zapasów towarów w Państwa przedsiębiorstwie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zbyt duży/odpowiedni w stosunku do zapotrzebowania/zbyt mały
Nazwa pozycji
zbyt duży
zbyt mały
odpowiedni w stosunku do zapotrzebowania