Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj urazu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj urazu
Nazwa pozycji
Rodzaj urazu nieznany lub nieokreślony
Rany i powierzchowne urazy
Złamania kości
Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania
Amputacje urazowe (utrata części ciała)
Urazy wewnętrzne
Oparzenia ogniem lub środkami chemicznymi, oparzenia wodą lub parą, odmrożenia
Zatrucia, zakażenia
Tonięcie, duszenie z powodu braku tlenu
Skutki dźwięków, wibracji i ciśnienia
Skutki ekstremalnych temperatur, oświetlenia oraz promieniowania (różne od odmrożenia)
Wstrząsy (ostra reakcja na stres, wstrząs urazowy)
Liczne urazy
Inny uraz