Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Porównując do ostatnich 12 miesięcy, jakie Pan/Pani przewiduje zmiany cen konsumenckich (towarów i usług konsumpcyjnych) w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ocena zmian cen konsumenckich
Nazwa pozycji
nastąpi szybszy wzrost
nastąpi wzrost w podobnym tempie
będą wzrastały wolniej
pozostaną mniej więcej na takim samym poziomie
nastąpi spadek
nie wiem