Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmieniła się sytuacja finansowa Pana/Pani gospodarstwa domowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Ocena sytuacji finansowej gospodarstwa
Nazwa pozycji
jest dużo lepsza
jest trochę lepsza
pozostaje taka sama
jest trochę gorsza
jest dużo gorsza
nie wiem