Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podmiot, który zainicjował strajk
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Pomiot inicjujący strajk
Nazwa pozycji
centrala związków zawodowych
struktury branżowe
struktury regionalne
zakładowy zwiazek zawodowy
grupa pracowników