Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego
Nazwa pozycji
Brak informacji
Odchylenie związane z elektrycznością, np. uszkodzenie wyposażenia - prowadzące do kontaktu pośredniego
Odchylenie związane z elektrycznością, np. uszkodzenie wyposażenia - prowadzące do kontaktu bezpośredniego
Wybuch
Pożar, zapłon
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
Wypadnięcie, wysypanie, wyrzut substancji w stanie stałym
Przelew, wyciek, sączenie się, przepływ, rozbryzgiwanie, rozpylanie płynów
Emisja par i gazów
Emisja pyłów, dymów, cząstek
Poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby - na tym samym poziomie
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
Uszkodzenie materiału - na łączeniu, szwie
Uszkodzenie, rozerwanie - tworzące odłamki (drewna, szkła, metalu, kamienia, plastiku, inne)
Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego - upadek czynnika z góry (uderzenie poszkodowanego przez spadający z góry czynnik materialny)
Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego - do dołu (wciągnięcie poszkodowanego w dół)
Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego - na tym samym poziomie
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
Utrata kontroli nad maszyną (łącznie z niezamierzonym uruchomieniem) lub materiałem obrabianym
Utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym (zmechanizowanym lub nie)
Utrata kontroli nad narzędziem (zmechanizowanym lub nie) lub materiałem obrabianym tym narzędziem
Utrata kontroli nad obiektem
Utrata kontroli nad zwierzęciem
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
Upadek osoby z wysokości - na niższy poziom
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
Wejście na ostry przedmiot
Klękanie, siadanie na, opieranie się
Pochwycenie lub odrzucenie osoby
Nieskoordynowane, niewłaściwe ruchy
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
Podnoszenie
Pchanie, ciągnięcie
Schylanie się
Obracanie się, skręcanie
Złe stąpnięcie
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
Wstrząs, strach
Przemoc, atak, zagrożenie - ze strony pracowników zakładu pracy (w tym poszkodowanego)
Przemoc, atak, zagrożenie - ze strony osób spoza zakładu pracy
Agresja, potrącenie - przez zwierzę
Inne, niewymienione lub nieokreślone odchylenie w tej grupie
Inne odchylenie
Obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej w strefie zagrożenia