Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak prawdopodobne jest, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakupi Pan/Pani samochód?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zakup samochodu
Nazwa pozycji
bardzo prawdopodobne
dość prawdopodobne
nieprawdopodobne
zupełnie nieprawdopodobne
nie wiem