Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmienią się wydatki inwestycyjne w Pani/Pana gospodarstwie rolnym w najbliższych 12 miesiącach (od stycznia do grudnia 2022 roku) :(Proszę odpowiedzieć na pytanie w styczniu.)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrosną/ pozostaną bez zmian/zmniejszą się/nie przewiduje się podjęcia inwestycji
Nazwa pozycji
wzrosną
pozostaną bez zmian
zmniejszą się
nie przewiduje się podjęcia inwestycji (nie ma obecnie takiej potrzeby)
nie przewiduje się podjęcia inwestycji (brak środków)