Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy gospodarstwo prowadzi chów/hodowlę zwierząt gospodarskich:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie