Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki był główny charakter Pana/Pani pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Główny charakter pracy
Nazwa pozycji
praca najemna na stanowisku robotniczym
praca najemna na stanowisku nierobotniczym
użytkowanie gospodarstwa rolnego
pomaganie w użytkowaniu gospodarstwa rolnego
praca na własny rachunek bez zatrudniania pracowników
praca na własny rachunek - pracodawca
pomaganie w pracy na własny rachunek