Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyczyny strajku
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    przyczyny strajku
Nazwa pozycji
udział w strajku generalnym
solidarnościowe
ekonomiczne
inne