Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy wyraża Pan/ Pani zgodę, aby drugi wywiad, za 3 miesiące, ankieter przeprowadził:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj drugiego wywiadu
Nazwa pozycji
przez telefon
osobiście