Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Typ budynku handlowego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    typ handlowy
Nazwa pozycji
retail park
lokal usługowo-handlowy
outlet
centrum handlowe