Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaka pora dnia byłaby dla Pana/Pani najodpowiedniejsza na wywiad telefoniczny?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Pora dnia
Nazwa pozycji
od 19 do 21 godziny
od 17 do 19 godziny
od 13 do 17 godziny
od 9 do 13 godziny
od 7 do 9 godziny