Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jakie rodzaje połączeń internetowych są dostępne w Pana/Pani domu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaje połączeń internetowych
Nazwa pozycji
Łącze stacjonarne (przewodowe lub bezprzewodowe) z dostępem szerokopasmowym
szerokopasmowe łącze mobilne (poprzez sieć telefonii komórkowej, co najmniej w technologii 3G)
rodzaj połączenia nie jest znany