Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy za Państwa firmę wypełnia sprawozdanie biuro rachunkowe?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Wartość TAK/NIE
Nazwa pozycji
nie
tak