Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w minionym kwartale prowadzili Państwo działalność gospodarczą w zakresie: handlu detalicznego towarów, sprzedaży lub naprawy pojazdów mechanicznych?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak