Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
UM SFK 01 - dane dotyczące bilansu oraz rachunku zysków i strat wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane bilansowe Bilans jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Układ sprawozdania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania
  • od 1 stycznia do końca I kwartału roku poprzedzającego rok badania
  • od 1 stycznia do końca II kwartału roku poprzedzającego rok badania
  • od 1 stycznia do końca III kwartału roku poprzedzającego rok badania
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Rachunek zysków i strat jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
  • Układ sprawozdania
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania
  • od 1 stycznia do końca I kwartału roku poprzedzającego rok badania
  • od 1 stycznia do końca II kwartału roku poprzedzającego rok badania
  • od 1 stycznia do końca III kwartału roku poprzedzającego rok badania