Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
G-10.8 - sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału terytorialnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Dane adresowe i terytorialne Adres prowadzenia działalności gospodarczej Zmienna identyfikacyjna
5 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odbiorcy energii elektrycznej
 • Kierunki sprzedaży/dostawy energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Odbiorcy energii elektrycznej
 • Kierunki sprzedaży/dostawy energii elektrycznej
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż / dostawa / zużycie energii elektrycznej
 • Kierunki sprzedaży/dostawy oraz zużycia energii elektrycznej u PO i OSD
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Ciepło i energia elektryczna Sprzedaż / dostawa / zużycie energii elektrycznej
 • Kierunki sprzedaży/dostawy oraz zużycia energii elektrycznej u PO i OSD
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Infrastruktura elektroenergetyczna Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Infrastruktura elektroenergetyczna Stacje ładowania pojazdów elektrycznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety